Close

Member of Legislative Assembly

Constituency Name Elected Member
56-Lalkuwan Shri Naveen Chandra Dumka
57-Bhimtal Shri Ram Singh Kera
58-Nainital Shri Sajeev Arya
59-Haldwani Smt. Indra Hridayesh
60-Kaladhungi Shri Bansidhar Bhagat
61-Ramnagar Shri Deewan Singh Bisht