Member of Legislative Assembly

Constituency Name Elected Member
56-Lalkuwan Shri Naveen Chandra Dumka
57-Bhimtal Shri Ram Singh Kaira
58-Nainital Shri Sanjeev Arya
59-Haldwani Smt. Indira Hridyesh
60-Kaladhungi Shri Banshi Dhar Bhagat
61-Ramnagar Shri Diwan Singh Bisht