सांख्यिकीय पत्रिका

सांख्यिकीय पत्रिका
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
सांख्यिकीय पत्रिका – 2012 28/02/2018 डाउनलोड(6 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका – 2013 28/02/2018 डाउनलोड(6 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका 2015 01/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका 2016 02/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका 2017 03/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
सांख्यिकीय पत्रिका 2014 28/02/2018 डाउनलोड(2 MB)