ग्राम्य-विकास-विभाग

ग्राम्य-विकास-विभाग
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-रामनगर) 14/03/2018 डाउनलोड(3 MB)
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-रामगढ) 14/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-ओखलकाण्डा) 14/03/2018 डाउनलोड(4 MB)
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-कोटाबाग) 14/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-हल्द्वानी) 14/03/2018 डाउनलोड(4 MB)
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-धारी) 14/03/2018 डाउनलोड(1 MB)
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-भीमताल) 14/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
बी.पी.एल. संशोधित सूची वर्ष 2010-2011 (विकास खण्ड-बेतालघाट) 07/03/2018 डाउनलोड(3 MB)